Inspirativní studijní prostředí

Naši vyučující

V žebříčku nejlepších univerzit v České republice, který každý rok sestavují Hospodářské noviny, se pravidelně umisťujeme na první příčce i zásluhou našich vyučujících. Věříme, že kvalitní instituci mohou vytvořit pouze vynikající lidé.

Své znalosti vám budou předávat například:

Oldřich Dědek

Národní koordinátor ČR pro přijetí eura, člen Bankovní rady ČNB, bývalý viceguvernér ČNB

Vladimír Dlouhý

Prezident Hospodářské komory ČR, bývalý ministr průmyslu a obchodu

Michal Mejstřík

Ředitel Mezinárodní obchodní komory ČR

Pavel Mertlík

Bývalý ministr financí

Tomáš Richter

Právník Clifford Chance

Tomáš Holub

Ředitel sekce měnové a statistiky, Česká národní banka

Zdeněk Tůma

Partner KPMG, bývalý guvernér České národní banky

... a mnoho dalších

Při výuce zhodnocujeme aktuální poznatky z výzkumu prováděného podle mezinárodních měřítek. Pedagogové přispívají do renomovaných zahraničních časopisů, ve kterých publikují i nositelé Nobelovy ceny za ekonomii.

Talentovaní studenti

Studenti mají možnost zapojit se do našich výzkumných projektů, seznámit se se špičkovými analytickými metodami a úzce spolupracovat s předními osobnostmi české akademické sféry. Mají možnost publikovat své absolventské práce v domácích i zahraničních nakladatelstvích. Veškerá iniciativa je vítána a podporována a aktivní zájemci o výzkum mají širokou škálu příležitostí, jak se realizovat. Spolupracujeme také s firmami, které výzkum podporují a umožňují tak mladým lidem rozvinout svůj potenciál.

Naši studenti se také zapojují do mezinárodních soutěží, kde je aktivně podporujeme. Vynikajících úspěchů dosahují v soutěžích o nejlepší diplomové práce (Global Development Network Award, Irving Fisher Committee Award, Financial Risk Management Award) a v týmových soutěžích (Global Management Challenge, CFA Institute Research Challenge).

IES FSV UK spolupracuje také s Mezinárodní agenturou Bloomberg. Ta vyvinula test, který usnadňuje studentům najít práci u předních světových firem a institucí, jako např. Goldman Sachs, Deutsche Bank apod. Bloomberg Aptitude Test (BAT) umožňuje mezinárodní porovnání znalostí a profesních předpokladů ve světě ekonomiky a financí, testu se účastní studenti z více než 750 světových univerzit. Naši studenti jsou pravidelně v BAT mimořádně úspěšní. Průměrné celkové skóre, kterého dosáhli studenti IES je 530 bodů, a pohybuje se výrazně nad republikovým (482 bodů) i celosvětovým průměrem (471 bodů).