Studovat ekonomii a změnit svět

Proč má smysl studovat ekonomii? Vystudovaný ekonom umí pracovat s nástroji, které usnadňují analýzu světa okolo nás. Dokáže aplikovat sofistikované metody na řešení nejrůznějších problémů, které se týkají například zdravotnictví, vzdělávání či téma světového rozvoje, a nalézt nejefektivnější a nejoptimálnější východisko.

Pojďte studovat ekonomii na Univerzitu Karlovu a začněte měnit svět kolem sebe.

Studuj ekonomii na nejlepší univerzitě v Česku

Špičkové vzdělání, vynikající odborníci a pedagogové, vysoké umístění v mezinárodních žebříčcích akademické kvality, pokročilá výuka v angličtině a komorní atmosféra – to jsou hlavní důvody, proč studovat na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Naši studenti mají možnost nastartovat mezinárodní kariéru už při studiu, ať už díky studijnímu pobytu na zahraniční univerzitě, nebo zahraničním pracovním stážím, které lze během studia absolvovat. Oblíbené jsou také aktivity studentského spolku E-klub, které přispívají k týmovému duchu a přátelské atmosféře.

Kdo jsme

Institut ekonomických studií FSV UK je přední vědecko-pedagogické pracoviště, které nabízí špičkovou výuku ekonomie a financí. Mezi českými ekonomickými vysokými školami nemáme konkurenci, což potvrzují přední zaměstnavatelé a odborná veřejnost. Podle mezinárodního žebříčku Global Ranking of Academic Subjects 2019 se Univerzita Karlova jako jediná ve střední Evropě řadí v oboru ekonomie mezi 100 nejlepších univerzit na světě a v oboru finance patří mezi 200 nejlepších univerzit ze 4000 hodnocených.

Poskytujeme vzdělávání na bakalářské (tříleté), magisterské (dvouleté), i doktorské úrovni (čtyřleté). Pokročilé kurzy vyučujeme výhradně v angličtině.

Výuka probíhá v komorní a vstřícné atmosféře. Do ročníku přijímáme každoročně 150 studentů, kteří se společně seznamují s nejnovějšími poznatky ekonomické teorie, řeší abstraktní i aplikované úlohy a spolupracují ve dvojicích nebo týmech. Studenti i vyučující se znají osobně, což přispívá k rodinnému a přátelskému klimatu školy.

Do světa ekonomie vás uvedou nejvýznamnější osobnosti působící v české ekonomické praxi i akademické sféře, mezi nimi například zástupci předních finančních společností a bank, autoři ekonomických publikací, bývalí členové vlády a profesoři kvalitních zahraničních univerzit.

Bakalářský a magisterský program byly jako první v ČR přijaty do programu CFA Institute University Recognition a nyní jsou součástí CFA Institute University Affiliation Program.

Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium srdečně zveme na Dny otevřených dveří, které se konají v pátek 22. ledna 2021 a v červnu 2021 (bude upřesněno) v naší budově v Opletalově ulici č. 26, Praha 1 od 9:00. V rámci Dne otevřených dveří budete mít možnost setkat se s naším vedením, vyučujícími i stávajícími studenty, prohlédnout si naše prostory a získat odpovědi na všechny otázky týkající se studia na IES FSV UK.

V průběhu ledna se uskuteční také online webinář.  Více informací naleznete na webových stránkách IES FSV UK v průběhu prosince 2020.

Naši studenti

Studenti IES FSV UK organizují aktivní studentský život, jehož epicentrem je studentský spolek E-klub. Nabízí celou škálu akcí od diskuzí s předními ekonomy a úspěšnými absolventy, přes workshopy o možnostech stáží a studia v zahraničí, až po sportovní a společenské akce.

Největším projektem E-klubu je seznamovací kurz E-go, který je určen všem budoucím studentům prvního ročníku. Poznáte zde své nové spolužáky a od studentů z vyšších ročníků i od vedení školy se dozvíte důležité informace o studiu. Podívejte se na video z E-go 2014: