Škola pro Váš úspěch

  • Komorní atmosféra a individuální přístup
  • Výuka převážně v angličtině
  • Téměř každý student vyjede do zahraničí
  • Bezkonkurenční pracovní uplatnění
  • Špičkoví vyučující a inspirativní spolužáci
Podrobnější informace

Inspirativní studijní prostředí

V žebříčku nejlepších univerzit v České republice, který každý rok sestavují Hospodářské noviny, se pravidelně umisťujeme na první příčce i zásluhou našich vyučujících. Věříme, že kvalitní instituci mohou vytvořit pouze vynikající lidé.

Podrobnější informace

Mezinárodní příležitosti

Na IES FSV UK vládne mezinárodní prostředí, kde se setkávají studenti českých studijních programů se studenty ze zahraničí, kteří přijíždějí studovat na IES v rámci výměnných programů a do programů akreditovaných v angličtině. Každý náš student má možnost strávit semestrální pobyt v zahraničí.

Podrobnější informace

Zajímavá pracovní uplatnění

Pro absolventy IES FSV UK jsou typické kvalitní a hluboké znalosti a dovednosti v oblastech ekonomie a financí a zároveň analytické schopnosti umožňující samostatně řešit složité problémy v nejrůznějším prostředí. Díky tomuto flexibilnímu vzdělání je po absolventech IES v praxi vysoká poptávka a oni sami nacházejí poměrně snadno široké uplatnění.

Podrobnější informace