ZAJÍMAVÁ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ

Pro absolventy IES FSV UK jsou typické kvalitní a hluboké znalosti a dovednosti v oblastech ekonomie a financí a zároveň analytické schopnosti umožňující samostatně řešit složité problémy v nejrůznějším prostředí. Díky tomuto flexibilnímu vzdělání je po absolventech IES v praxi vysoká poptávka a oni sami nacházejí poměrně snadno široké uplatnění.

S našimi absolventy se potkáte v nejvýznamnějších českých, ale i mezinárodních firmách a institucích, např.

  • v největších komerčních bankách a v České národní bance,
  • v auditorských a konzultačních firmách,
  • ve finančních institucích a brokerských firmách,
  • v investičních a penzijních fondech a
  • v českých i zahraničních vládních a veřejných agenturách.

Od roku 1997 funguje spolek absolventů Alumni IES FSV UK, který pořádá pravidelná setkání absolventů a slouží jako užitečná platforma pro kariérní start, networking nebo i získávání obchodních kontaktů.

Na IES získáte informace a poradenství o možnosti zapojení se do pracovního procesu již v průběhu bakalářského studia. Naše kariérní poradkyně Vám pomůže se sestavením kvalitního profesního životopisu, bude Vás seznamovat s aktuálními nabídkami stáží, letních škol, nebo Vám poradí s budoucím kariérním zaměřením.

Na webových stránkách ies.fsv.cuni.cz v sekci Absolventi představujeme zajímavé kariérní dráhy. Pod názvem „Absolventi měsíce“ chceme informovat o dosažených úspěších, mimořádných výsledcích nebo neobvyklých aktivitách absolventů Institutu ekonomických studií. A co zajímavého dělají absolventi magisterského studia na IES po skončení svého studia? V rubrice „Rok poté“ vybíráme příklady kariérních cest přesně rok po absolvování studia.