Mezinárodní prostředí

Na IES FSV UK vládne mezinárodní prostředí, kde se setkávají studenti českých studijních programů se studenty ze zahraničí, kteří přijíždějí studovat na IES v rámci výměnných programů a do programů akreditovaných v angličtině.

Již na bakalářském stupni je vyučováno více než 60 % předmětů výhradně v angličtině, na magisterském stupni dokonce více než 90 % a na doktorandském 100 % předmětů.

Každý náš student má také možnost strávit semestrální pobyt v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rámci zemí Evropské unie (Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko atd.).

Aktivně také podporujeme pokračování magisterského nebo doktorandského studia našich absolventů na prestižních zahraničních školách (Chicago, Yale, Cambridge, Oxford, Sorbonna, London School of Economics). S potěšením můžeme konstatovat, že počet studentů, kteří se dostanou na zahraniční university, každý rok stoupá.

Naši studenti rovněž vyjíždějí na zahraniční pracovní stáže například v OECD v Paříži, ve Světové bance ve Washingtonu, v Evropské investiční bance a dalších institucích po celém světě. V rámci magisterského studia jsou studenti motivováni, aby absolvovali stáž v zahraničí, a to získáním studijních kreditů. Jakákoliv odborná pracovní zkušenost v cizině je podporována a vítána, přičemž i univerzita jako taková nabízí možnost zprostředkování stáže.